The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » Светът » Скритата История, която не познаваме » Блудната дата 23 август 1939 г.: Как бе измамен Света и подметната Историята

Светът - теми, политика, личности » Скритата История, която не познаваме

Блудната дата 23 август 1939 г.: Как бе измамен Света и подметната Историята Изпрати E-mail
Светът - теми, политика, личности - Скритата История, която не познаваме
Дата на публикуване: 23 Август 2012
Публикацията е прочетена: 5279 пъти

На 23 август 1939 г. Нацистка Германия и СССР подписват Пакт за ненападение в Москва. В секретно допълнение Балтийските страни, Финландия и Полша са поделени между двете държави.

ПАКТЪТ "МОЛОТОВ-РИБЕНТРОП" - 23.VІІІ.1939 Г. ПЪЛЕН ТЕКСТ, ВКЛЮЧВАЩ СЕКРЕТНИЯ ПРОТОКОЛ ЗА ПОДЯЛБА НА ПОЛША


Външният министър на СССР Вячеслав Молотов подписва Пакта за ненападение с Германия в 22.00 ч. на 23 август 1939 г. в Москва. Зад него, под портрета на Ленин са Сталин и Рибентроп (Сн.: Национален архив на САЩ)


Днес,  23 август 2012 г. се навършват 73 години от подписването на т. н. "Пакт Молотов-Рибентроп", предизвикващ множество полемики в международните среди до ден днешен. Много хора знаят за този политически акт между Съветския съюз и Третия райх, но малко са тези, които познават неговите технически параметри. И докато стандартния раздел от него е публикуван веднага след неговото подписване във вестник "Правда" и става достояние на обществеността (и все пак той си остава напълно непознат на сегашната публика), секретният допълнителен протокол дълго време бе строго пазен в съветските архиви. 


С цел да запълним този информационен вакуум тук публикуваме пълния текст на този документ, чийто оригинал по настоящем се съхранява в Архива на Президента на Руската Федерация.

                      

На 23 август 1939г. в Москва в 15 часа и 30 минути се провежда първата беседа на председателя на Совнаркома (Советский народный комиссариат) и Наркоминдела (Народный комиссариат иностранных дел, който играе ролята на Министерство на външните работи) на СССР другаря Вячеслав Михайлович Молотов с министъра на външните работи на Германия  Улрих Фридрих Вилхелм Йоахим фон Рибентроп по въпроса за сключване на пакт за ненападение между двете страни.

Беседата протича в присъствието на другаря Сталин и германския посланик в Съветския съюз Шуленбург и продължава около три часа.

След прекъсване, тя е подновена в 22:00 часа и завършва с подписването на договор за ненападение, съдържащ секретен допълнителен протокол, текстът на които се публикува долу.                             

 

         ДОГОВОР ЗА НЕНАПАДЕНИЕ МЕЖДУ ГЕРМАНИЯ И СССР

23 август 1939г.                                                                        

Правителството на СССР и Правителството на Германия, ръководейки се от желанието за укрепване делата на мира между СССР и Германия и изхождайки от основните положения в договора за неутралитет, сключен между тях през април 1926 г., стигнаха до следното съглашение: 

1). Двете Договарящи се страни обезателно да се въздържат от всякакво насилие, от всякакво агресивно действие и всякакво нападение в отношенията една към друга, както поотделно, така и съвместно с други държави.

2). В случай,ако една от Договарящите се Страни се окаже обект на военни действия от страна на друга държава,другата Договаряща се страна няма да поддържа в никаква форма тази държава. 

3). Правителствата на двете Договарящи се Страни остават за в бъдеще в контакт една с друга за консултации, за да се информират взаимно по въпроси, засягащи техните общи интереси. 

4). Нито една от Договарящите се Страни няма да участва в каквато и да е групировка от държави,която пряко или косвено е насочена срещу другата страна.                                                                                                                       

5). В  случай на възникване на спорове и конфликти между Договарящите се страни по въпроси от всякакъв род, двете Страни ще разрешават тези спорове и конфликти изключително по мирен път в реда на дружески обмен на мнения или в нужните случаи по пътя на създаване на комисии за урегулиране на конфликта.

6). Настоящия договор се сключва за срок от десет години така, че ако нито една от Договарящите се Страни не го денонсира една година преди неговото изтичане, срокът на действие на договора се счита автоматически за продължен за следващите пет години.                             

7). Настоящият договор подлежи на ратификация във възможно най-кратък срок. Размяната на ратификационните грамоти трябва да се извърши в Берлин. Договорът встъпва в сила веднага след неговото подписване.


Съставен в два оригинала, на немски и руски език, в Москва, 23 август 1939 г.                                                                              

Упълномощен от Правителството на СССР - В. Молотов 

За Правителството на Германия - Й. Рибентроп 

 

 

        СЕКРЕТЕН ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

                                                                                                                                                                       

Във връзка с подписването на Пакта за Ненападение между Германия и Съюза на Съветските Социалистически Републики долуподписаните представители на двете Страни обсъдиха в строго конфиденциални беседи въпросите за разграничаване на техните сфери на влияние в Източна Европа. Тези беседи доведоха до съглашение в следващото:

1). В случай на териториални и политически преобразувания в областите, принадлежащи на прибалтийските страни (Финландия, Естония,  Латвия, Литва) северната граница на Литва ще се явява черта, разделяща сферите на влияние на Германия и СССР. В тази връзка заинтересоваността на Литва в района на Вилно се признава и от двете Страни.

2). В случай на териториални и политически преобразувания в областите, принадлежащи на Полската държава, сферите на влияние на Германия и СССР ще бъдат разграничени приблизително по линията на реките Нарев, Висла и Сан. Въпросът за това, желателно ли е в интересите на двете Страни съхранението независимостта на Полската държава и за границите на такава държава, ще бъде решен само в хода на бъдещите политически събития. Във всеки случай двете Правителства ще разрешат този въпрос по пътя на дружеското съгласие.                     

3). Относно Юго-Източна Европа Съветската страна указва своята заинтересованост към Бесарабия. Германската страна ясно заявява за  пълната си политическа незаинтересованост към тези територии.

4). Даденият протокол се се разглежда от двете Страни като строго секретен.                                                                                        

Москва, 23 август 1939 г.                                                                                                                                          

Упълномощен от Правителството на СССР - В. Молотов 

За Правителството на Германия - Й. Рибентроп 

 


Пътят към войната 1939-1945 бе бетониран!

и тя - победоносно за световния ционизъм - започва само 9 дни след това. по-късно наречена Втора световна война!


Частично табу и до днес е, че както Хитлер, така и Сталин са знаели, че това е измама!

За да има "бъдеща" История: официална история на ВСВ, бъдещ общ модел за Европа, а САЩ - бъдеща световна сила.

Не случайно на късният - спрямо европейските норми - ционист и 33-ти президент на САЩ (12 април 1945 – 20 януари 1953), евреинът Хари Соломон Труман, принадлежи фразата [1]:

“Единственото ново нещо на този свят е историята, която още не знаете!” (подчертаното мое - б.а.)

Казано е още през 1932 г., когато губи президентските избори от Рузвелт, също евреин и ортодоксален ционист.


[1]. F. Tupper Saussy, “Rules of Evil: Useful Knowledge About Governing Bodies”, Harper Collins, New York, 2001./за плевен онлайн портал:

д-р инж. Никола Тодоров, доцент


‹ Предишен
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:180 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).