The truth - Скрити, неказани и нефалшифицирани истини за Плевен, България, Балканите, Eвропейския Cъюз и Света... Всичко и от Всеки, като регистриран потребител (автор)...
обзори, статии, обяви, реклами...


Централният площад Едър шрифт
Търсене в Уеб: 
Избор на търсачка 
Търсене в портала: 

Вие сте:   нов  посетител
 Начало » България » Конспирации и митове » Отражението на масонството в България

България » Конспирации и митове

Отражението на масонството в България Изпрати E-mail
България - Конспирации и митове
Дата на публикуване: 05 Юни 2009
Публикацията е прочетена: 19502 пъти

Image

Раковски е бил посветен член на гръцка, Белградска и на Букурещска ложа. Не случайно е наречен "българският Гарибалди".


Той съдействува за образуването на българската ложа "Тайната дружина на верните приятели" в Цариград през 1861 г. по образец на карбонарите в Италия. 

Основатели стават Стоил Попов и Йосив Дайнелов. В нея членува и Васил Левски, посветен от Стоил Попов от самото и основаване, за което Левски казва в писмо, че се е клелот лятото на 1861 година. Други участници са Стефан Илич, Димитър Гешоглу, Марко Балабанов, д-р Стамболски, хаджи Иванчо хаджи Пенчович , Киро Попов, Атанасаки Стоянович.
 
В спомените на д-р Стамболски намираме едно доказателство за членството на горепосочените:
"Тук, в кантората на Кира Попова, който беше уведомен от Илича за дохождането на Левски и гостуването му в къщата на х. Иванча на остров Халки, Киро си прехапа устните и се чудеше на смелостта и куража на гостенина, така и на гостоприемеца. Троицата се съгласиха да посъберат малко пари и от находящите се сега останали в Цариград верни приятели на тайната дружинка, за да ги занесе Илич на утрото в понеделник и ги предаде на Левски, тъй като във вторник последният трябваше да отпътува с парахода за Буpгас."

"Тайната дружина" и Раковски започват да създават първата мрежа от съзаклатия в страната посредством изпращането на емисари и агитатори, набиращи кадри за Първата българска легия в Белград. Агитацията се води и чрез писма и прокламации в пресата, предимно чрез "Дунавски лебед" на Раковски. Писмата на  Раковски ни дават представа за обхвата, за бъдещи  участниците във въоръженото народно въстание и за
пропагандаторите по места.

"Какво чакаме вече ний?... Защо днес като цял свят  ся е надигнал за гражданская си свобода, ние да стоим още да се лъжем с религиозния си?...Правото и български да ви кажа, че тия тук младежите решихме да търсим онова спасително средство, чрез което другите народи са сполучили желанието си. Една само заповед чакаме вси от Вас и тогава един път едно движение в Старая планина под предводителството заспалого лева, та да викнеме: Свобода или смърт юнашка." - из писмо на Стоил Попов до Раковски.

Така Левски започва дейността си под клетва през 1861 г., рекрутиран от Стоил Попов. През 1866 г. по предложение на Гюргево (Б. Запрянов), се поставя начало на стройна промасонска организация с център извън страната. Теорията, че масоните не се занимават с политика, е безобразие. Няма революция или преврат на земята, които да не са организирани от масони. Няма и смяна на правителство или режим след революция, които да не е отново тяхно дело. И винаги организиращата централа се намира извън страната.

През 1867 г. Раковски изработва програма и устав за  организацията, според които България да се освободи с помощта на чети, подготвяни отвън и действуващи в страната.
 
Привременното тайно гражданско военно началство определило законите на първото нелегално правителство, поставящо движението на полувоенни основи, съобразно целите на бъдещото въстание и условията на момента. Четите от 1867 и 1868г. са стъпка към осъществяване плана на Раковски за освобождението на България. Тогава целта била не да се вдигне народа на въоръжено въстание, а да се подготви от четите и да се провери  готовността на народа за бъдеща борба, определена от обстоятелствата в Европа. По този въпрос се разделят  мненията в революционните среди: едни били за непосредствено въстание посредством чети отвън, други - за изчакване на благоприятен момент и подготвяне на народа в страната, без да се разчита на помощ отвън, а революционните методи да се заменят с еволюционни - просветителски и реформаторски. 


Грубо погледнато, етапите могат да се разделят по
следния начин:
1861 - 1866 г. - Раковски
1867 - 1869 г. - Раковски
1869 - 1872 г. - Левски
1873 - 1875 г. - (Каравелов)
1875 - .............манипулации в сянка - псевдо-комитети (анти-народни чужди влияния, направляващи "народните" въстания: Стамболов, Обретенов, Заимов, З. Стоянов)

http://istoria.8m.com/names.htm

В Белград през 1847 г. е основана ложата «Али Коч», която съставила филиали в Русе, Видин, Свищов, Ниш, Варна и Никопол. През 1865 г. турският губернатор на Видин Пазвантоглу и френският консул Кличиян основали масонска ложа във Видин, в която не участвуват българи. Турските масони-реформатори започнали да назначават българи, членуващи в смесените ложи на империята, за административни и църковни служители в съответните градски и селски общини, образували смесени общества, читалища, дружества, училища, лицеи (Галата сарай), печатни органи и др. там, където имало смесени ложи, за прикритие на дейността си. Такива са били смесените общества в Цариград, Букурещ, Русе, Свищов, Шумен, Белград, Галац и Браила, “Тайната дружина на верните приятели”, Добродетелната дружина, Българското общество, Млада България, Българското книжовно дружество, читалище “Братска любов”, читалище “Зора” в Русе, читалище “Селски труд” в Бяла черква, комитетът “Каран” в Червена вода, Тайният революционен комитет в Букурещ, Търновското читалище, Македонската дружина, Читалищата в Свищов, Шумен, Лом, Варна и др. Вилаетският център Русе, Цариград, а също Видин, Свищов, Варна, Шумен и Търново, стават масонски центрове. Мидхад паша - валия в Русе Особено активен (от 1869 до 1872 г.) бил масонът Мидхат паша, който бил министър на правосъдието в правителството на Мохамед Рашид паша по времето на Абдул Азис. Той писал на султана да установи конституционно управление по образеца на западните демокрации. Така корупцията в страната щяла да бъде изкоренена и с новите закони щял да бъде въведен ред, равноправие и благоденствие. По това време Русчук (Русе), центърът на Дунавската област (Туна вилает) представлява крепост, част от укрепения четириъгълник: Русе, Шумен, Варна и Силистра. Вилаетът обхващал земите от Ниш до устието на Дунава, като включвал и София. Управител (валия) става Митхад паша. По негово време се строи и първата железопътна линия Русе-Варна. В Русе имало консули на Англия, Франция, Австро-Унгария, Италия и почетни консули на Белгия, Холандия Германия, Гърция и Испания, всички масони. Според историците, реформите на Мидхат паша не довели до заздравяването на турската империя, но целта на Мидхат паша не е била да я заздрави, а да я реформира по западен образец. Започва изпращането на българчета в европейските училища и бил отворен Лицея в Цариград, където всички преподаватели били масони. Ангел Кънчев пише на Никола Обретинов на 6 август 1870 г., от Табор: “Много добре ще сториш да ми напишеш, ако искаш, в кратко, нещо за Програмата на Лицея, а особено туй, което следва ти миналата година там. (1869 б.м.)” Става дума за Лицея на Мидхат паша в Галата, Цариград, отворен от правителството през 1869 г. За него има данни в писмата на държавния служител, масонът Х. Иванчо х. Пенчович до Русенската община, в които пише, че са избрани 4 русенски отлични ученици, изпратени да учат там на държавни разноски. Общо от страната те били 10. “Голяма привилегия за Русчук е това благоволение” – пише той. Ролята на френското масонство Тайните съзаклятия на българите в Румъния През 1856 г. в Букурещ, Румъния, била създадена първата румънска ложа «Дунавска звезда» с редовен патент на Великия Ориент на Франция. Първомайстор бил изтъкнатият държавник Йон Братиану, посветен в Париж. Виж още Българската академия на науките - масонска ложа от 1870 г. През есента на 1969 г. в Букурещ се основава Млада България, промасонска тайна революционна организация по образец на италианските Карбонари. За нейно прикритие е учредено читалището “Братска любов”, ( и Българското книжовно дружество в Браила , прерастнало в Българската академия на науките (!). Братя-масони са всички членове на комитетите в Букурещ, Браила, Гюргево, Одеса, Белград, Цариград, Русе, Свищов, Търново, Варна, Пловдив, Плевен и основателите на читалищата там. Дейността на Букурещската ложа не замира. През 1869 г. Георги Живков съживява старите огнища в България. Левски се включва в това мероприятие и успява да изгради една напълно нова и независима от чуждите ложи българска революционна мрежа. Разбрали за това, може би "братя" я ликвидирват, след като обсебват архивите й. От този момент истинските последователи на Левски, а по-късно и на Ботев, престават да вземат участие в революционната борба и тя се ръководи единствено от масони, провеждащи чужда политика в страната. Това положение явно не се е променяло от края на 1872 г. до сега.
‹ Предишен   Следващ ›
                        

 
Advertisement Advertisement

advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate Logo
advertisement.png, 0 kB
BalkanBGEstate

Вашите банери   [ Email ]

Telemedicine Center Designed By IT Design Powered by ALA styleswitcher Javascript Original CSS Drop Down Menu Konlong: Best of breed Mambo scripting Some rights reservedМеню Автор
Детайли
Направи анализ
Обзор (Света)
Обзор (Балканите)
Обзор (България)
Обзор (Плевен)
Създай статия (новина)
Вмъкни интервю
Дай обява
Направи реклама
Добави имот
Обява-Бизнес каталог
Добави URL връзка
Наши и чужди медии
Секции, рубрики и теми
Цени
Изход
Doctor Online
Тематични Рубрики
Онлайн
В момента:249 анонимни онлайн.

Ай Ти Дизайн, ЕООД 

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
Georgio Belladonna
  
♥♦ ♣♠
Легендата на световния бридж Джорджо Беладона е преведен на български! За първи път!
♥♦ ♣♠
Цена 13.99 лв.

РЕКЛАМНЕН БЛОК 
«« Публикувайте вашия рекламен текст, лого, банер... тук »»

САМО: 1.95 EUR
  (месечно)
Заявка:  WEBMASTER 


  spacer  
© 2002 - 2014 Webcape Systems, Inc. All Rights Reserved.
© 1998 - 2012 it design Ltd. Всички права запазени.
Уеб Дизайн и програмиране: it design Ltd. 
Последна редакция: 12 Февруари 2011
Най-добър изглед при резолюция 1280х800 или по-голяма.
 
Използването съдържанието на портала става с изричното разрешение от редакцията чрез изпращане на имейл от меню [Контакти] -- Офис или от меню [Чат] с избор на отдел (секция, рубрика).